YOU ARE HERE :   Tin Tức Hỗ Trợ Hướng dẫn sử dụng

Cách sử dụng Dcom 3G phát wifi ZTE MF70 trên máy tính.

Cách sử dụng ZTE MF70 trên máy tính:
♦ B1: Lắp sim 3G vào rồi gắn vào cổng usb của máy tính.
♦ B2: Đăng nhập vào tên và pass wifi theo mặc định của nhà sản xuất.
♦ B3: Trình tự làm theo hướng dẫn.
♦ B4: Đăng nhập lại theo tên và pass wifi mới mà mình đã đặt.
♥ “HDG LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN”

Chi tiết »

Cách sử dụng Dcom 3G phát wifi ZTE MF70 trên máy tính.

Cách sử dụng Dcom 3G phát wifi ZTE MF70 trên máy tính.

Cách sử dụng ZTE MF70 trên máy tính:
♦ B1: Lắp sim 3G vào rồi gắn vào cổng usb của máy tính.
♦ B2: Đăng nhập vào tên và pass wifi theo mặc định của nhà sản xuất.
♦ B3: Trình tự làm theo hướng dẫn.
♦ B4: Đăng nhập lại theo tên và pass wifi mới mà mình đã đặt.
♥ “HDG LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC BẠN”

Chi tiết »